Regulamin zwrotów kolekcji Basic

REGULAMIN ZWROTÓW KOLEKCJI BASIC

1. Niniejszy regulamin określa zasady zwrotu produktów z kolekcji „Basic” (dalej: „Produkty”) oferowanych przez stronę internetową www.veclaim.com (dalej: „Sklep”).

2. Zwrotem objęte są Produkty zakupione w okresie od 1.12.2019 r. do 25.05.2020 r. Jako datę zakupu uznaje się datę złożenia zamówienia w Sklepie.

3. Aby dokonać zwrotu Produktu, należy:

     a. Wysłać na adres contact@veclaim.com uzupełniony formularz zwrotu, który jest dostępny do pobrania pod niniejszym linkiem (tutaj).

     b.  Odesłać Produkt pod adres: VECLAIM Hoża 1/8 00-528 Warszawa. wraz z wydrukowanym i uzupełnionym formularzem zwrotu, o którym mowa w pkt a.

4. Zwrotowi podlegają Produkty bez względu na ich stan.

5. Formularz zwrotu zawiera rubrykę, w której można wskazać powód zwrotu, jednak jej uzupełnienie nie jest obowiązkowe.

6. Zwroty będą przyjmowane pod warunkiem, że:

     a. Przesłanie w formie email formularza zwrotu nastąpi w okresie od 25.05.2020 r. do 25.06.2020 r.

     b. Wysyłka Produktu do Sklepu nastąpi nie później niż w terminie 14 dni od przesłania do Sklepu formularza zwrotu.

7. Zwrot ceny Produktu nastąpi w terminie 14 dni od momentu otrzymania przez Sklep Produktu wraz z uzupełnionym i wydrukowanym formularzem zwrotu. Wraz z ceną Produktu Sklep zwróci również koszty przesyłki Produktu w kwocie 15 złotych. Zwrot nastąpi w takiej samej formie w jakiej klient dokonał płatności (przelew lub PayPal).

8. Sklep zastrzega sobie prawo do kontaktu z osobą dokonującą zwrotu w przypadku nieprawidłowości lub niejasności zawartych w wypełnionym formularzu zwrotu.

9. Prawo do zwrotu Produktu na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie jest niezależne od uprawnień kupujących przysługujących im z tytułu rękojmi, a także od uprawnienia konsumentów do zwrotu Produktu bez podawania przyczyny w terminie 14 dni, zgodnie z ustawą z dnia 20 maja 2014 r. o prawach konsumenta.

10. Lista Produktów z Kolekcji Basic, których zwrot obejmuje niniejszy Regulamin: t-shirt Zodiak, bluza Palm Reading, spodnie Ying Yang, t-shirt Palm Reading Lilac, spodnie Rainbow Shroom, bluza Rainbow Shroom, t-shirt Shroom Forest, t-shirt Rose Spritz, t-shirt Vintage Sky.

11. Zasady ochrony danych osobowych osób dokonujących zwrotu określa Polityka Prywatności dostępna na stronie https://veclaim.com/strona/polityka-prywatnosci